Application Online

Personal Info

Information

Welcome to Application Online!

Please fill all information and confirm by clicking "Submit" button at the bottom of the page.

Fields marked with "*" are required.

In case you missed some fields, errors are going to be displayed in red, below the missing fields.

Phoenocean will review your application as soon as possible.

Work sector

Submit

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHOENOCEAN LTD. – Andrzej Stępnik z siedzibą w 00-837 Warszawa, ul. Pańska 96/82, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 709 w dniu 2017-08-28, uprawniającym do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego, posiadającą numer NIP: 529-109-43-32 oraz numer REGON: 012086972 reprezentowaną przez Właściciela – Pana Andrzeja Stępnika, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.