Application Online Stage 1

Personal Info

Information

Welcome to Application Online Stage 1!

Please fill all information and confirm by clicking "Submit" button at the bottom of the page.

Fields marked with "" are required.

In case you missed some fields, errors are going to be displayed in the red "Validation" boxes below.

Phoenocean Ltd. will review your application as soon as possible.

Validation
Email is required. Mobile Number is required. Citizenship is required. The National Number field is required. First Name is required. Family Name is required. Sex is required. Nationality is required. The Birth Date field is required. The Date Ready From field is required. The Date Ready To field is required.

Work sector

Validation
The Sector field is required.

Submit

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych do Phoenocean Ltd - Administratora Danych Osobowych (Agencja pośrednicząca w zatrudnianiu marynarzy u armatora zagranicznego), ul. Pańska 96, 00-837 Warszawa, dla celu weryfikacji mojej aplikacji pod kątem możliwości aktualnego zatrudnienia u armatorów zagranicznych. Przekazuję swoje dane w sposób dobrowolny i zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że są mi znane moje prawa określone w art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.)" Zgodnie z Art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych osobowych przesłanych za pośrednictwem aplikacji www.phoenocean.pl jest Phoenocean Ltd , ul. Pańska 96, 00-837 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu weryfikacji aplikacji pod kątem możliwości aktualnego zatrudnienia u armatorów zagranicznych, z którymi współpracuje Phoenocean Ltd. W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji zwrócimy się z prośbą o podanie pozostałych danych koniecznych do przekazania Pana pełnej aplikacji armatorowi zagranicznemu. Dane przekazywane do Phoenocean Ltd są dobrowolnie i istnieje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.

Validation
The Agree to the terms and conditions field must be checked in order to continue.